Η Εργασία μας

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού βοηθάει άτομα και οργανισμούς να κατανοήσουν πώς το Ελεύθερο Λογισμικό συμβάλλει στην ελευθερία, τη διαφάνεια και την αυτοδιάθεση. Διευρύνουμε τα δικαιώματα των χρηστών με την κατάργηση των φραγμών στην υιοθέτηση Ελεύθερου Λογισμικού, ενθαρρύνουμε τη χρήση και την ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού και παρέχουμε πηγές ώστε όλοι να μπορούν να προβάλλουν το Ελεύθερο Λογισμικό στην Ευρώπη.